Eline Roels
psycholoog

Eline Roels

Eline is sinds juni 2022 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de universiteit van Gent. Daarvoor behaalde ze al een diploma Toegepaste Psychologie. Doorheen haar opleiding sloeg ze de weg van de Ontwikkelingspsychologie in. Eline is geboeid door de leefwereld van adolescenten en wil zich hier dan ook verder in specialiseren. Eline deed tijdens haar stage ervaring op als schoolpsycholoog en is nu dan ook werkzaam in een secundaire school als psycholoog. Om adolescenten nog beter te kunnen begeleiden, startte ze onlangs met de permanente vorming Eerstelijnspsychologische Zorg waar laagdrempelige, eerstelijnspsychologische hulp centraal staat.

Opleiding

  • Bachelor Toegepaste Psychologie
  • Master Klinische Psychologie
  • Eerstelijnspsychologische Zorg: in opleiding

Doelgroep

Adolescenten tussen de 15 en 25 jaar kunnen bij Eline terecht met zeer uiteenlopende klachten. Dit kan gaan over een gebrekkige motivatie op school tot depressieve klachten. Ook voor angstklachten, schoolmoeheid, identiteitsproblemen, hooggevoeligheid, stress, onzekerheid, … kan je bij Eline terecht.

Werkwijze

Samen met de adolescent gaat Eline op een laagdrempelige, oplossingsgerichte manier op zoek naar mogelijke oplossingen/stappen die kunnen gezet worden. Dit via gesprekstherapie en telkens op het tempo van de adolescent. Ook worden elementen uit de cognitieve gedragstherapie ingezet waar nodig en kunnen er eventueel huiswerkopdrachten meegegeven worden. Dit alles gebeurt op maat van de adolescent. Wanneer deze hulp ontoereikend is, zal er doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde hulp. 

Erkenningsnummer: 932137078

 

Afspraak

Eline is op zaterdag in de praktijk aanwezig.

Believe you can and you're halfway there.